Regulamin Studia Tatuażu Rebel Ink

tatuaż na łydceZanim zdecydujesz się na wykonanie tatuażu w naszym studiu Rebel Ink, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 1. Każdy klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem studio.
 2. Tatuaże wykonujemy tylko osobom pełnoletnim. W przypadku niepełnoletności wymagana jest obecność jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i wyrażenie jego zgody na piśmie. Nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16-go roku życia.
 3. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi.
 4. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
 5. Wszystkie projekty, tatuaże oraz prace wyceniane są indywidualnie. do każdego zamówionego tatuażu wykonujemy jeden projekt w różnych rozmiarach. Klient ma prawo do naniesienia jednej poprawki do przedstawionego projektu. Zmiana projektu wiąże się z wpłaceniem kolejnego zadatku na nowy projekt.  Zależnie od ilości sesji do każdej należy wpłacić zadatek w wysokości 100 zł. Wyceny dokonujemy w oparciu o informacje uzyskane od klienta i każdorazowo podajemy je w widełkach od – do. Podczas wizyty w studiu wielkość tatuażu może ulec zmianie zarówno na większy, jak i na mniejszy, gdyż nie rozliczamy ich na centymetry a dopasowujemy najlepszą wielkość do danego  miejsca. Projekt do wglądu wysyłamy dzień przed sesją, lub jest wykonywany w dniu tatuowania.
 6. Każdą wizytę w studiu prosimy ustalić ze studiem poprzez wcześniejszy kontakt: telefoniczny,  mailowy albo poprzez naszego facebooka. Studio nie odpowiada za personalne ustalenia z tatuatorem, które naruszają treść niniejszego regulaminu!!! Istnieje możliwość przyprowadzenia osoby towarzyszącej jednak, wcześniej należy o tym fakcie uprzedzić tatuatora oraz upewnić się, że w danym dniu nie będzie to przeszkadzało w pracy studia.
 7. Studio posiada w swojej ofercie vouchery podarunkowe. Jeżeli klient jest posiadaczem wydawanego przez nas kuponu podarunkowego, podczas ustalania terminu powinien uprzedzić, że opłatę za tatuaż uiści kuponem. Gdy wartość usługi jest niższa niż wartość vouchera użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty. Voucher nie podlega zwrotowi.
 8. Menadżer studia jest zobowiązany do kontaktu z klientem, przed wyznaczonym terminem w celu potwierdzenia przybycia na wyznaczoną sesję, jeśli kontakt zostanie utrudniony i wizyta nie zostanie potwierdzona przez klienta tydzień przed sesją, menadżer jest zmuszony wykreślić z listy tą osobę a wpłacony zadatek przepada na rzecz studia. Niestawienie się na umówionej wizycie skutkuje utratą zaliczki. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu, telefonicznie lub poprzez mail. przy rezerwacji klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku, który wliczany jest w cenę tatuażu. wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. zadatek należy wpłacić  maksymalnie do 3 dni od ustalenia terminu. Termin sesji można przełożyć maksymalnie raz. Kolejne przełożenie wykonania tatuażu wiąże się z wpłaceniem nowego zadatku na nowo ustalony termin. Termin tatuowania bez utraty zadatku można zmienić jednokrotnie, maksymalnie na 7 dni przed umówioną datą zabiegu. Zmiana w krótszym okresie niż do 7 dni od wyznaczonego terminu skutkuje utratą zadatku. Nowy wyznaczony termin nie może być później niż 3 miesiące od terminu pierwotnego. W przypadku gdy w ciągu najbliższych 3 miesięcy nie ma dostępnych żadnych wolnych terminów spotkań, menager przyznaje najbliższy możliwy termin. Artysta ma prawo do zmiany terminu spotkania, jeżeli uzna że:
  – pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie tatuażu, np. opalenizna, choroba  skóry, podrażnienia na skórze.
  – stan fizyczny klienta lub jego skóry uniemożliwia poprawne wykonanie zabiegu; (zmiana terminu nie wynikająca z winy artysty równoznaczna jest z utratą zadatku).
  Studio zarzeka sobie możliwość zmiany terminu, gdy sytuacja tego wymaga (choroba tatuatora oraz inne losowe sytuacje). Tatuator bez podania przyczyny ma prawo odmówić wykonania tatuażu (dotyczy w przypadku gdy klient domaga się tatuażu innego niż umówiony przy zapisie). Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i może się różnić od przedstawionego projektu. Tatuaż jest towarem robionym na zamówienie, opłaty nie podlegają zwrotowi. Tatuażysta nie odpowiada za powikłania, będące skutkiem zabiegu oraz złego obchodzenia się ze świeżym tatuażem. Studio umożliwia niezobowiązujące klienta konsultacje celem omówienia ewentualnego projektu (dotyczy większych projektów).
 9. Zastrzegamy sobie prawo do jednej darmowej poprawki w terminie do 1 miesiąca od dnia w którym tatuaż został wykonany. Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Klient zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tatuażu po tygodniu oraz po dwóch tygodniach od wykonania sesji w celu skontrolowania procesu gojenia, wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna. Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 10. Zadatek jest bezzwrotny (w przypadku odwołania sesji przez artystę podlega zwrotowi wysokości 100%).